Book cover

Bedre inneklima i sykehus - utprøving av tiltak

Feltundersøkelser ved Haukeland sykehus


Forfattere: Peter Blom, Magne Bråtveit, Ågot Irgens, Eimund Skåret , Walter C. Wedberg

Sider: 195

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0493-9