Book cover

Nytt for gamle

Evaluering av byggeprosjekter med nye omsorgsboliger og sykehjem


Forfattere: Jon Christophersen

Sider: 56

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0497-1