Book cover

Kan eldres boligformue redde velferdsstaten?

Mulige virkninger av å omgjøre bundet kapital i bolig til kontanter


Forfattere: Rolf Barlindhaug

Sider: 77

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0499-8