Book cover

Kvalitetsplan og edb-kommunikasjon i Ski storsenter-prosjektet


Forfattere: Torer F. Berg, Øyvind Larsen, Eigil Stang, Odd Sjøholt

Sider: 77

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0505-6