Book cover

Betong i bygninger - konsekvenser for inneklima

Forprosjekt


Forfattere: Peter Blom, Harald Justnes, Finn Levy

Sider: 32

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0506-4