Book cover

Alkalitilslagsreaksjoner i betong. Kjemiske aspekter.


Forfattere: Hans Christian Gran

Sider: 31

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0508-0