Book cover

Det finnes ingen hovedveg

Om ergoterapeuters plass i kommunenes rehabiliteringsarbeid


Forfattere: Kjetil Bjørlo

Sider: 68

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0518-8