Book cover

Sosiale relasjoner mellom beboere

Formell og uformell samhandling i forstad og i indre by


Forfattere: Berit Nordahl

Sider: 61

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0523-4