Book cover

Lag rom i kjelleren

Fuktsikre løsninger


kr 349,00

Forfattere: Solveig Øyri, Jan Christian Krohn

Sider: 98 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1483-0

Har du uutnyttet areal i huset? Å bygge om en uinnredet kjeller til boligrom øker verdien av boligen. En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom.
 
Denne boka viser hvordan du bør få utført utvendige arbeider som drenering og fuktsikring, og hvilke løsninger du bør velge for oppbygning av gulv, vegger og himling innvendig.
 
Boka gir også råd om inneklima, dagslys og rømningsvei, hvilken høyde du bør ha under taket, og hensyn du må ta om du skal få senket gulvet eller få laget hull i betongvegg.
 

Author

Solveig Øyri

Solveig Øyri er senior forlagsredaktør i SINTEF akademisk forlag.

Author

Jan Christian Krohn

Jan Christian Krohn er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Utgangspunkt
  • 1.1 Ekstra areal
  • 1.2 Forskriftskrav
  • 1.3 Hva denne boka handler om
  • 1.4 Gjør det riktig første gang
  • 1.5 Velg godkjente løsninger
  • 1.6 Hva du kan gjøre selv og hva bare fagfolk kan gjøre
  • 1.7 Avtale med fagfolk
  • 1.8 Søknad til kommunen
 • 2 Romstørrelse, dagslys og rømning
  • 2.1 Romhøyde og størrelse
  • 2.2 Dagslys og rømning
 • 3 Inneklima, radon, ventilasjon og varme
  • 3.1 Fukt og inneklima
  • 3.2 Radon
  • 3.3 Ventilasjon
  • 3.4 Oppvarming
 • 4 Sørg for at kjelleren er tørr
  • 4.1 Hvor kan det komme fuktighet fra
  • 4.2 Symptomer på fuktskader
  • 4.3 Aktuelle tiltak mot fukt
  • 4.4 Bortledning av overflatevann
  • 4.5 Drenering - hovedprinsipp
  • 4.6 Valg av fuktsikre golv og veggløsninger for huset ditt
 • 5 Oppbygning av gulv
  • 5.1 Utgangspunkt og ønsker
  • 5.2 Golvtype, golvbelegg og spesielle hensyn
  • 5.3 Golvoppbygning med betongpåstøp
  • 5.4 Golvoppbygning med flytende gulv
  • 5.5 Tilfarergolv
  • 5.6 Forenklede, uisolerte løsninger
 • 6 Oppbygning og isolering av yttervegg
  • 6.1 Valg av løsning
  • 6.2 Isolere hele ytterveggen utvendig
  • 6.3 Isolere utvendig bare under terreng - isolere hele innerveggen
  • 6.4 Innvendig isolering med bindingsverk
  • 6.5 Innvendig isolering med isolert murverk
 • 7 Innvendig skillevegg
  • 7.1 Alternativer og utgangspunkt
  • 7.2 Eksisterende vegger
  • 7.3 Ny vegg av bindingsverg
  • 7.4 Ny vegg av lettklinkerblokker
 • 8 Himling
  • 8.1 Ekstisterende himling av trebjelkelag
  • 8.2 Eksisterende himling av betong- eller lettbetong
 • 9 Vinduer og dører
  • 9.1 Utfôring for vindu og ytterdør
  • 9.2 Innerdør
  • 9.3 Lysgrav
  • 9.4 Nytt eller større hull i veggen
 • 10 Ildsteder
  • 10.1 Planlegging
  • 10.2 Regler
 • 11 Liten ordliste

Se også

Konstruksjoner mot grunnen Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering
kr 390,00
Lag rom på loftet Innredet loft øker bruksmulighetene og salgsverdien av boligen.
kr 349,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
kr 398,00