Book cover

Lag rom i kjelleren - fuktsikre løsninger for å innrede kjeller

Velg riktige, fuktsikre løsninger når du skal innrede kjeller.


kr 349,00

Forfattere: Solveig Øyri, Jan Christian Krohn

Sider: 98 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1483-0

Har du uutnyttet areal i huset? Å bygge om uinnredet kjeller til oppholdsrom øker verdien av boligen. En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller kjellerstue til familien.
 
Denne boka viser hvordan man utfører drenering og fuktsikring, og riktige løsninger for oppbygning av gulv, vegger og himling.
  
Boka gir også råd om inneklima, dagslys og rømningsvei, hvilken høyde du bør ha under taket, og hensyn du må ta om du skal senke gulvet eller lage hull i betongvegg.
 
Noen av arbeidene kan du gjøre selv, andre må utføres av fagfolk.  
 

Author

Solveig Øyri

Solveig Øyri er senior forlagsredaktør i SINTEF akademisk forlag.

Author

Jan Christian Krohn

Jan Christian Krohn er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Utgangspunkt
  • 1.1 Ekstra areal
  • 1.2 Forskriftskrav
  • 1.3 Hva denne boka handler om
  • 1.4 Gjør det riktig første gang
  • 1.5 Velg godkjente løsninger
  • 1.6 Hva du kan gjøre selv og hva bare fagfolk kan gjøre
  • 1.7 Avtale med fagfolk
  • 1.8 Søknad til kommunen
 • 2 Romstørrelse, dagslys og rømning
  • 2.1 Romhøyde og størrelse
  • 2.2 Dagslys og rømning
 • 3 Inneklima, radon, ventilasjon og varme
  • 3.1 Fukt og inneklima
  • 3.2 Radon
  • 3.3 Ventilasjon
  • 3.4 Oppvarming
 • 4 Sørg for at kjelleren er tørr
  • 4.1 Hvor kan det komme fuktighet fra
  • 4.2 Symptomer på fuktskader
  • 4.3 Aktuelle tiltak mot fukt
  • 4.4 Bortledning av overflatevann
  • 4.5 Drenering - hovedprinsipp
  • 4.6 Valg av fuktsikre golv og veggløsninger for huset ditt
 • 5 Oppbygning av gulv
  • 5.1 Utgangspunkt og ønsker
  • 5.2 Golvtype, golvbelegg og spesielle hensyn
  • 5.3 Golvoppbygning med betongpåstøp
  • 5.4 Golvoppbygning med flytende gulv
  • 5.5 Tilfarergolv
  • 5.6 Forenklede, uisolerte løsninger
 • 6 Oppbygning og isolering av yttervegg
  • 6.1 Valg av løsning
  • 6.2 Isolere hele ytterveggen utvendig
  • 6.3 Isolere utvendig bare under terreng - isolere hele innerveggen
  • 6.4 Innvendig isolering med bindingsverk
  • 6.5 Innvendig isolering med isolert murverk
 • 7 Innvendig skillevegg
  • 7.1 Alternativer og utgangspunkt
  • 7.2 Eksisterende vegger
  • 7.3 Ny vegg av bindingsverg
  • 7.4 Ny vegg av lettklinkerblokker
 • 8 Himling
  • 8.1 Ekstisterende himling av trebjelkelag
  • 8.2 Eksisterende himling av betong- eller lettbetong
 • 9 Vinduer og dører
  • 9.1 Utfôring for vindu og ytterdør
  • 9.2 Innerdør
  • 9.3 Lysgrav
  • 9.4 Nytt eller større hull i veggen
 • 10 Ildsteder
  • 10.1 Planlegging
  • 10.2 Regler
 • 11 Liten ordliste

Se også

Konstruksjoner mot grunnen Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering
Lag rom på loftet Gjør det selv - slik bygger du om loftet til bolig
 kr 349,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 kr 398,00