Book cover

Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig

En evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning


Forfattere: Rolf Barlindhaug, Per Nitter Bondevik , Viggo Nordvik

Sider: 92

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0524-2