Book cover

Fylkesvise boligrådgivningsgrupper

Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet


Forfattere: Grete Bull

Sider: 86

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0527-7