Book cover

Analyse av sosiale konsekvenser ved etterbruk av Fornebu


Forfattere: Berit Nordahl, Lillin Cathrine Knudtzon, May Sommerfelt, Rolf Barlindhaug

Sider: 100

Utgivelsesår: 1996

ISBN: 82-536-0546-3