Book cover

Lav inntekt og boforhold

Boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen


Forfattere: Thorbjørn Hansen, Lillin Cathrine Knudtzon

Sider: 78

Utgivelsesår: 1997

ISBN: 82-536-0562-5