Book cover

Miljøbyen Gamle Oslo

Evaluering av måloppnåelse og samarbeid


Forfattere: Marit Elise Unstad, Erik Whist

Sider: 120

Utgivelsesår: 1997

ISBN: 82-536-0568-4