Book cover

Bostedsløshet i Norge

Kartlegging av bostedløse i kontakt med hjelpeapparatet


Forfattere: Lars-Marius Ulfrstad

Sider: 87

Utgivelsesår: 1997

ISBN: 82-536-0571-4