Book cover

Bedre gårdsrom

Et forsøk med beboerdeltakelse og revitalisering av to byfornyede gårdsrom Fase 3 i Oslo kommunes evaluering av opparbeidede gårdsrom


Forfattere: Susanne Søholt, Jens Bjørneboe

Sider: 81

Utgivelsesår: 1997

ISBN: 82-536-0577-3