Book cover

"På lag med befolkningen". Medvirkningsplanlegging i tre tettsteder.

Erfaringer fra Løten, Moelv og Vinstra 1994-96 med nærmiljøarbeid som drivkraft i tettstedsforbedring


Forfattere: Jens Bjørneboe, Susanne Søholt

Sider: 67

Utgivelsesår: 1998

ISBN: 82-536-0605-2