Book cover

Miljøvennlig oppussing

Produkter, metoder, hensyn


kr 349,00

Forfattere:

Sider: 99 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1042-9

Boka gjennomgår de vanligste og viktigste operasjonene ved oppgradering innendørs:
 
- planlegging
- innkjøp
- gjennomføring
- opprydding og avfallshåndtering
 
Her finner du også tips om hva du kan gjøre selv og hva du må ha fagfolk til å gjøre.
 

 • Miljøvennlig oppussing
 • Forord
 • Innledning
 • 1 Planlegging
  • Gode grunner til å pusse opp og modernisere boligen
  • Hva ønsker du å oppnå?
  • Full pakke eller bare litt?
  • Miljøbelastning og klimaeffekter
  • Din strategi for en klimavennlig bolig
  • Elektrisitet som eneste energikilde
  • Faktorer som kan forårsake astma og allergi
  • Må du sende søknad eller melding til kommunen?
  • Hva kan du gjøre selv og når trenger du hjelp fra fagfolk?
  • Konstruksjons- og installasjonsløsninger i boliger fra forskjellige perioder
  • Energisparende tiltak
  • Dører og vinduer
  • Tetting av luftlekkasjer
  • Hvordan finne luftlekkasjer?
  • Blir der for tett?
  • Etterisolering
  • Ventilasjonstekniske tiltak
  • Varmeanlegg
  • Styring av lys, ventilasjon og varme
  • Varmepumper
  • Tips om varmepumper
  • Varmevekslere
  • Mer energi fra sola?
  • Tips
  • Helse- og miljøfarlige stoffer i bygninger
  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
  • Fugemasser, plast, lim, lakk og maling
  • Nærmere beskrivelse av relevante helse- og miljøfarlige stoffer
  • Asbest
  • PCB (polyklorerte bifenyler)
  • Tungmetaller
  • KFK/HKFK
  • Bromerte flammehemmere
  • Pentaklorfenol
  • PAH (polyaromatiske hydrokarboner)
  • Radon
  • Ftalater
  • Formaldehyd
  • Ammoniakk
 • 2 Innkjøp
  • Ikke kjøp for mye!
  • Kan du handle brukt?
  • Vær merkebevisst!
  • Svanen
  • Blomsten
  • Inneklimamerket (Indeklimamærket)
  • Emisjonsklassifisering, RTS
  • Teknisk godkjenning
  • Merkeordninger for trevarer
  • Energimerking
  • Andre materialvalgsverktøy
  • Byggemiljøs Materialvurdering
  • Folksams Byggmiljö-guide
  • Byggematerialer til vegg og himling i tørre rom
  • Golv i tørre rom
  • Tapet
  • Fugemasser, fugeskum, lim og annen byggkjemi
  • Lim
  • Møbler og innredning: valgets kval
 • 3 Gjennomføring
  • Tildekking av materialer
  • Ta vare på resten av boligen!
  • Hva med ventilasjonsanlegget?
  • Tilrettelegg arbeidsplassen
  • Beskytt deg selv under arbeidet
  • Varme + plast = trøbbel
  • Riv og røsk med måte
  • Uventede funn i vegg og golv
  • Tetting og etterisolering
  • Litt om malerarbeid
  • Godt grunnarbeid er grusomt og gøy
  • Påføringen
  • Rengjøring og oppbevaring av verktøy
 • 4 Opprydning og avfallshåndtering
  • Sortering av avfallet
  • Håndtering av avfall med helse- og mijøskadelige stoffer
  • Håndtering av ordinært bygningsavfall

Se også

Lag rom i kjelleren Fuktsikre løsninger
kr 349,00
Lag rom på loftet Innredet loft øker bruksmulighetene og salgsverdien av boligen.
kr 349,00
Trygg bolig Hvordan sikre hus og hytte
kr 249,00
Bedre inneklima i boligen Hvordan få et sunnere hjem
kr 349,00