Book cover

Fukt i bygningsmaterialer og konstruksjoner

Sluttseminar for strategisk instituttprogram Trondheim 17. og 18. februar 1998, Oslo 11. mars 1998


Forfattere: Jan Vincent Thue, Sivert Uvsløkk

Sider: 199

Utgivelsesår: 1998

ISBN: 82-536-0606-0

Jan Vincent Thue

Jan Vincent Thue er professor i bygningsfysikk ved NTNU.