Book cover

Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering

Målsettingen med anvisningene er at lydegenskapene i etasjeskillene i størst mulig grad skal tilsvare det som oppnås i boligblokker av betong.


kr 390,00

Forfattere: Sigurd Hveem

Sider: 50 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0684-2

Prosjekteringsanvisningene i denne anvisningen omfatter:

  • lavfrekvent trinnlyd og svingninger i bjelkelag
  • lydoverføring mellom skillevegger og vegger mot korridor
  • støy fra trapper og atkomstveier
  • støy fra installasjoner som heis, ventilasjon, vaskemaskiner
 
Anvisningene tar utgangspunkt i et utvalg av nordiske løsninger, slik at variasjon i byggetradisjon blir tatt hensyn til. Selv om anvisningen dekker lydforhold spesielt, skal detaljene som presenteres også tilfredsstille andre egenskaper.

  • Kapittel 1x