Book cover

Evaluering av tilskuddsordningen til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Kommunal iverksetting


Forfattere: Siri Ytrehus

Sider: 105

Utgivelsesår: 1998

ISBN: 82-536-0630-3