Book cover

Fra storskalabygging til frislepp

Beretning om Oslo kommunes boligpolitikk 1960 - 1989


Forfattere: Thorbjørn Hansen, Jon Guttu

Sider: 184

Utgivelsesår: 1998

ISBN: 82-536-0623-0