Book cover

Evaluering av plan- og bygningsloven

Første kartleggging Case-undersøkelse i ti kommuner


Forfattere: Morten Bonnevie-Svendsen

Sider: 84

Utgivelsesår: 1999

ISBN: 82-536-0657-7