Book cover

Tid tilbrakt i boligområdet

Analyse av beboergruppers opphold ute i områder med ulik utforming og bebyggelse


Forfattere: Berit Nordahl

Sider: 42

Utgivelsesår: 1999

ISBN: 82-536-0671-0