Book cover

Tilgjengelighet ved universiteter og studentbyer

Tilgjengelige universiteter del 2


Forfattere: Jon Christophersen, Karine Denizou

Sider: 140

Utgivelsesår: 200

ISBN: 82-536-0681-8