Book cover

Moisture conditions in timber frame roof and wall structures


Forfattere: Stig Geving, Sivert Uvsløkk

Sider: 52

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0700-8

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv