Book cover

Ungbo - mellom omsorg og forebygging

Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim


Forfattere: Marit Ekne Ruud

Sider: 132

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0685-0