Book cover

Kartlegging av kvaliteter og variasjoner i søknadsdokumentasjon til tiltak

Evaluering av plan- og bygningsloven


Forfattere: Hege Ovesen

Sider: 39

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0693-1