Book cover

Hva skjedde så?

Muskelsmerteprosjektet i Arbeidsmarkedsetaten - en evaluering fem år etter


Forfattere: Siri Nørve, Steinar Østerby

Sider: 55

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0692-3