Book cover

Dagboksprosjektet

Tilbakeskuende del Evaluering av plan- og bygningsloven


Forfattere: Morten Bonnevie-Svendsen

Sider: 40

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0696-6