Book cover

Boligpris og brukskvalitet


Forfattere: Jon Christophersen, Ole Guldbrandsen , Rolf Barlindhaug

Sider: 114

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0699-0