Book cover

Store møter - små steder

Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø Utviklingsprogrammet for fl erkulturelle bomiljø


Forfattere: Jaishankar Ganapathy, Susanne Søholt

Sider: 93

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0703-2