Book cover

Studentboliger for funksjonshemmede

Behov, tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming


Forfattere: Jon Christophersen, Ole Guldbrandsen

Sider: 98

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0718-0