Book cover

Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo

En undersøkelse blant innbyggere med pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse


Forfattere: Susanne Søholt

Sider: 150

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0723-7