Book cover

Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder

Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø


Forfattere: Marit Ekne Ruud

Sider: 82

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0725-3