Book cover

Atmosfærisk ising - forstudie

Delprosjekt 8 i Fou-programmet «Klima 2000 - Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner»


Forfattere:

Sider: 32

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0729-6