Book cover

Gråsoner, ivaretaking og prekvalifisering

Evaluering av seks kvalifiseringstiltak innenfor Handlingsprogram for Oslo indre øst


Forfattere: Gustav H. Smedal , Tone Skaranger

Sider: 150

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0732-6