Book cover

Husbankens byfornyelsestilskudd - En evaluering


Forfattere: Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk, Xiaoming Chen

Sider: 58

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0733-4