Book cover

Byfornyelsen i Oslo 1998-2000. Evaluering av de nye virkemidlene


Forfattere: Ingar Brattbakk, Evelyn Dyb

Sider: 209

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0740-7