Book cover

Mellom byggesak og byutvikling

Evaluering av forenklet reguleringsplan for fortetting i småhusområdene i ytre by i Oslo


Forfattere: Berit Nordahl, Jens Bjørneboe

Sider: 86

Utgivelsesår: 2001

ISBN: 82-536-0750-4