Book cover

Bedre tilgjengelighet i nye byggverk

Virkninger av ny plan- og bygningslov 1997


Forfattere: Jon Christophersen

Sider: 62

Utgivelsesår: 2002

ISBN: 82-537-0754-7