Book cover

Kantineprosjektet på Kloden

Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene - Torshov


Forfattere: Marit Ekne Ruud

Sider: 99

Utgivelsesår: 2002

ISBN: 82-536-0757-1