Book cover

Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen


Forfattere: Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm

Sider: 94

Utgivelsesår: 2002

ISBN: 82-536-0760-1