Book cover

Barnefamilier

Fra hospits til varig bosetting


Forfattere: Arne Holm, Dag Yttri

Sider: 101

Utgivelsesår: 2002

ISBN: 82-536-0763-6