Book cover

Kommunal utleie av boliger år 2000 og 1993


Forfattere: Ingar Brattbakk, Thorbjørn Hansen

Sider: 67

Utgivelsesår: 2002

ISBN: 82-536-0780-6