Book cover

Slagregn – klimadata og grunnlag for beregninger

Delrapport fra prosjekt 11 i FoU-programmet «Klima 2000»


Forfattere: Bjørn Petter Jelle, Kim Robert Lisø

Sider: 37

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0787-3

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

  • byggeteknikk og bygningsfysikk
  • klimapåkjenninger og klimatilpasning
  • bygningsklimatologi
  • prosjektledelse
  • prosjektgjennomgang
  • tilstandsanalyser
  • byggskadegransking
  • kontroll av bygningsfysisk prosjektering