Book cover

Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem


Forfattere: Karin Høyland, Karine Denizou, Jon Christophersen

Sider: 57

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0788-1