Book cover

Erfaringer med bruk av snøspylere til fjerning av snøfonner

Delrapport fra prosjekt 3 i FoU-programmet «Klima 2000»


Forfattere: Thomas Thiis

Sider: 24

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0794-6