Book cover

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus


Forfattere: Rolf Barlindhaug, Evelyn Dyb

Sider: 99

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0810-1